Här byggs ny begravningsplats – mitt på discgolfbanan

Det råder brist på gravplatser i alla Sveriges storstadsområden

Det är brist på gravplatser i Sveriges alla tre storstadsområden och enligt Sveriges kyrkogårdschefer beror bristen på att gravplatser inte har prioriterats tillräckligt i samhällsplaneringen.

– I Sverige har man inte fokuserat på död och begravning så mycket, det är något som bara ska fungera egentligen, säger Katarina Evenseth, ordförande vid Sveriges kyrkogårdschefer.

Järva discgolfpark har funnits i 25 år och blev förra året utsedd till den bästa i världen. Men nu har ungefär hälften av parkens banor försvunnit bakom byggstängslen – där kommunen börjat bygga nya Järva begravningsplats.

– Att man väljer att lägga en begravningsplats på världens bästa discgolfbana är för mig ett väldigt märkligt beslut, säger Igor Lilja, som spelar vid discgolfparken.

I klippet ovan: Kyrkogårdsförvaltningen om planerna för nya gravplatser