4 miljoner ruttna corona-minkar grävs upp – en dansk skandal

Grävdes ner i all hast efter oron för muterat coronavirus bland minkar

De första ruttnande minkarna har grävts upp ur massgravarna på Jylland, i Danmark. Totalt handlar det om miljontals kadaver, som grävdes ner i all hast i höstas på grund av oron för muterat coronavirus bland minkar.

På torsdagen inleddes provgrävningar, då minkar tas upp ur jorden och förs till förbränning, som pågår till och med lördag. Testdagarna anses nödvändiga eftersom man vid vissa av förbränningsanläggningarna inte har vana vid att bränna mink och att dessa därför kan behöva justeras.

– De boende i området har varit väldigt bekymrade för lukt, men allt tyder på att det inte kommer att lukta så mycket nu, säger Svend- Vilhelm Mikkelsen.

Risk för förorenade sjöar och åar

Kadavren grävs upp eftersom vätska från dem riskerar att läcka ut. Enligt myndigheterna handlar det inte om någon fara för dricksvattnet, men förorenat ytvatten kan rinna ut i sjöar och åar.

Totalt handlar det om mellan 10 500 och 15 000 ton död mink som ska grävas upp. Allt ska vara klart i mitten av juli och arbetet beräknas kosta minst motsvarande 109 miljoner svenska kronor.

Eftersom djuren legat i jorden så länge ska det inte finnas någon risk för covidsmitta.

Se mer från utgrävningarna i klippet ovan