Här kan 18-åringar snart få vaccin mot covid: ”Vill ligga steget före”

Möjliga luckan • ”Ser att bokningstrycket minskar”

De som får möjligheten att vaccinera sig mot covid-19 blir allt yngre.

Från och med tisdag nästa vecka kan till och med 18-åringar sätta upp sig på reservlistan hos Doktor24 i Stockholm.

– Vi ser att man ganska snabbt vaccinerar klart de olika åldersgrupperna, och att bokningstrycket minskar. Vi vill ligga steget före och säkerställa att vi har personer som är yngre på våra reservlistor, säger Kristoffer Berg, affärsansvarig covid-vaccination Doktor24.

I spelaren ovan: Se mer om hur Doktor24 resonerar och om hur många doser det kan röra sig om per dag.