Här är byn som lyckas med integrationen

Fem år efter flyktingvågen 2015 är det fortfarande många som kämpar för att etablera sig i samhället och knyta kontakt med svenskar. Men det finns också platser där integrationen fungerat bra.

2015 fanns det över 400 asylsökande i Mellansel i Ångermanland som normalt har en befolkningsmängd på 700. I dag finns där drygt 200 som hoppas på uppehållstillstånd. Familjen Orbani från Iran har bott på orten i två år.

En av nycklarna till att mottagandet gått bra är att man var väldigt snabba på att ge byborna information om vad som var på gång. Byn har även gått samman och ordnat bland annat språkundervisning, danser och slöjdkvällar ihop med dom nya byborna.

Nätverket Medmänniskor Mellansel, där bland annat kyrkor, IOGT och idrottsföreningen ingår, är en faktor bakom den lyckade integrationen.

Enligt Migrationsverket är en annan att det finns en särskild integrationsstödjare här i Örnsköldsviks kommun.

I coronatider har antalet aktiviteter som erbjuds minskat men förutom svensk undervisning så fanns det slöjdkvällar, fotboll och folksdanskvällar som fört männsikor närmare varandra och då ska man veta att det som mest talades 44 olika språk i samhället. 9-årig Parham har funnit sig väl tillrätta och trivs i skolan.

Program från TV4