Schweizarna röstar nej till klimatlag – gör det svårt att nå målet

Marginalen var minsta möjliga • ”Dricksvatten kommer att bli än mer förorenat”

"Ja till rent vatten" och "bara döda fiskar simmar med strömmen" står det utanför Roland Lenz vinbutik i Islisberg i Schweiz. Lenz är ekologisk vinbonde och har kampanjat friskt för att Schweiz skulle bli det första landet i Europa som förbjöd konstgjorda bekämpningsmedel.

Förslaget har nu röstats ner i en folkomröstning liksom förslaget att stödja de bönder som fasar ut syntetiska bekämpningsmedel och inte ger antibiotika till sina djur. Vattendrag i Schweiz visar oroande halter av bekämpningsmedel och antibiotika och enligt miljöorganisationer är insekter, blommor och djur hotade.

– Vårt dricksvatten kommer att bli än mer förorenat. Och ännu värre, vår jord kommer att bli mer förorenad eftersom jordbruk definitivt kommer bli mer intensivt, säger Roland Lenz.

I folkomröstningen sa Schweiz också nej till två förslag från regeringen som skulle göra det möjligt för landet att leva upp till Parisavtalets mål, att halvera utsläppen av växthusgaser till 2030. Förslagen gällde skatt på flygbiljetter och drivmedel till bilar.

Marginalen var minsta möjliga, 51 procent sa nej och 49 procent ja. Enligt landets miljöminister blir det nu mycket svårt för Schweiz att nå klimatmålen.

Se mer om omröstningen i spelaren ovan.