Så mycket gift innehåller de brinnande soporna

Sopberget har brunnit sedan innan jul • Ligger i område med skyddad natur

Arsenik, kadmium, bly och kvicksilver i höga halter långt över gränsvärden. Det är vad som finns i det sopberg som brinner i Botkyrka söder om Stockholm sedan innan jul.

Trots att soporna tippas i skyddad natur vill kommunen inte ens svara på om provtagning är gjord.

Världsnaturfondens expert reagerar mycket starkt på TV4Nyheternas uppgifter. Se responsen i klippet ovan.

Relaterat