Teddy, 77, skadades för livet av Macchiarini – får inga pengar

Förlorade större delen av syn, hörsel och sväljförmåga

Den pensionerade polisen Teddy Bondefalk förlorade på måndagen i ett tvistemål med Region Stockholm. Bondefalk, som led av sömnapné, opererades för tio år sen av den numera ökände kirurgen Paolo Macchiarini som tog bort fyra centimeter av hans luftstrupe.

Teddy Bondefalk invalidiserades svårt efter operationen. Han drabbades av ett akut andningsuppehåll, med hjärtstillestånd och hjärnskador som följd, och förlorade större delen av sin syn, sin hörsel samt sin sväljförmåga.

Ända sedan operationen har han hävdat att han utsattes för andra och mer riskfyllda ingrepp än de han hade samtyckt till. 

Stockholms tingsrätt konstaterar att det finns brister i journalföringen, men anser att Bondefalk och hans ombud Centrum för rättvisa inte kunnat bevisa att han inte varit införstådd med vad operationen skulle gå ut på och riskerna med den. Bondefalk kommer att överklaga domen.

Hör Teddy Bondefalks reaktion på domen – i spelaren ovan.