Så gjordes postcovid-enkäten

Kalla fakta-redaktionen har intervjuat vårdpersonal som drabbats av långvariga effekter av covid-19 efter att de smittats på arbetet. För att undersöka hur vanligt detta är har vi vänt oss till medlemmar på Vård- och Läkarförbundets lokala klubbar på de tio största sjukhusen i Sverige. 

Så gjordes undersökningen om postcovid

De har fått uppge sitt yrke, kön och ålder och därefter svarat på ett antal frågor:


Har du haft covid-19?

Misstänker eller vet du att du blivit smittad på din arbetsplats?

Vad orsakade att du smittades på jobbet?

Har du drabbats av långtidscovid/postcovid/långvariga symptom av covid-19?

Hur lång tid efter insjuknande har/hade du symptom?

Vilka covid-relaterade symptom har du haft?

Hur har det påverkat ditt arbete och privatliv?

Vi vände oss till följande sjukhus:

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Skånes universitetssjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset

Uppsala Akademiska

Skaraborgs sjukhus

Hallands sjukhus

Södersjukhuset, Stockholm

Sjukhuset i Västerås

Örebro Universitetssjukhus

Norrlands universitetssjukhus

Totalt inom 1064 svar. De som svarat på enkäten har kunnat lämna sina svar anonymt. Urvalet har inte skett slumpmässigt och vi har inte heller kunnat kontrollera bortfallet. Några
säkra statistiska slutsatser om hur vanligt postcovid är bland landets vårdpersonal
kan därför inte dras. 

Så här svarade de 1064 personer som besvarade vår enkät:

34% av de tillfrågade säger att de har drabbats av covid-19.

68% av de med covid-19 misstänker att de smittats på arbetsplatsen. 

11% uppger att de har drabbats av postcovid.

13% av de med postcovid har varit sjuka längre än 9 månader.

Av de som drabbats av covid-19 har:

60% drabbats av lungproblem (t ex lunginflammation, hosta, andfåddhet, trötthet, huvudvärk) 22% har drabbats av smak- och luktbortfall 16% drabbats av problem med hjärtat (t
ex hjärtklappning, hjärtmuskelinflammation, blodtrycksproblem).

15% drabbats av hjärnproblem, t ex hjärntrötthet och svår huvudvärk.