Nu samlas LO för att rösta om las-förslag

Enligt källor lutar det åt ett nej.

Kan det bli sista budet? Nu samlas LO-styrelsen för att fastställa nytt förslag om arbetsrätten och las-reglerna.

Det lutar åt ett nej från flera LO-förbund till det nya las-budet som nu ligger på parternas bord, enligt vad en källa uppger för TT.

Se senaste nytt om de pågående las-förhandlingarna i sändningen ovan.

Bakgrund: Vad gäller saken?

  • Lagen om anställningsskydd – las – reglerar uppsägningstider, tidsbegränsade anställningar, hur besked om uppsägning ska skötas och vilka typer av uppsägningar som är giltiga.

  • Fackförbundet LO, den fackliga samverkansorganisationen PTK och arbetsgivarnas organisation Svenskt näringsliv har förhandlat om nya las-regler.

  • I september bröt förhandlingarna samman.

  • Detta riskerade att orsaka en kris när flera riksdagspartier hotade att fälla regeringen om det liggande lagförslaget inte drogs tillbaka.

  • Tidigare i veckan återupptogs förhandlingarna.

  • LO, PTK och Svenskt Näringsliv har tidigare sagt att ett slutbud i förhandlingarna tidigast kommer läggas fram vid klockan 13 på fredagen, men fortfarande finns inget besked.