Brand i city – gata spärras av

35 brandmän på plats

Det brinner på vinden i en fastighet i centrala Stockholm. Räddningstjänsten är på plats med med 35 brandmän från tre olika stationer.

Till en början meddelade räddningstjänsten att det fanns spridningsrisk och att de inte hade kontroll över branden – något som senare ändrades.

I samband med släckningsarbetet kommer delar av Kungsgatan att spärras av för både bil- och gångtrafik.