Därför brinner fler äldre inne: ”Sex lagar man inte når upp till”

Sex gånger högre risk att dö i brand för de över 65 år • Brandsäkerheten faller mellan stolarna

Äldre är kraftigt överrepresenterade i dödsbränder. En förklaring kan vara att när allt fler äldre bor kvar hemma och vårdas där faller brandsäkerheten mellan stolarna.

– Vår bedömning är att det finns sex lagar som man inte lever upp till när man bedriver vård i hemmet, säger Marcus Örnroth, Räddningstjänsten Storgöteborg.

Räddningstjänsten anser att det är diskriminerande och har därför anmält till två myndigheter.
Se mer om det i klippet ovan.

Se hela Kalla faktas reportage här