Glass återkallas – innehåller otillåtna kemikalier

Används i industrier • Kan ha långvariga effekter

Hemglass återkallar glassen Smarties Pop up 4-pack, skriver bolaget på sin hemsida.

Orsaken är att en underleverantör meddelat producenten Froneri om att den otillåtna industrikemikalien etylenoxid återfunnits i det stabiliseringsmedel som används i produkten.

Kemikalien finns i glassen i mycket små doser och kan inte mätas i den färdiga produkten. Det är inte farligt att äta glassen, men långvarig exponering av etylenoxid kan ha negativa effekter på hälsan, enligt Livsmedelsverket.

Se mer om återkallelsen i spelaren ovan.