Svenskt Näringsliv vädjar till regeringen: ”Satsa på kärnkraft”

Tror inte elen kommer räcka

Efter beskeden om att nya elintensiva industrier ska byggas i Norrbotten slår Svenskt Näringsliv nu larm om att den svenska elproduktionen inte kommer att räcka till.

De vill därför att regeringen nu ska överväga fortsatt satsning på kärnkraft.

– För att kunna få ett kostnadseffektivt, fossilfritt elsystem så är det bra om vi kan utnyttja den kärnkraft som vi har i systemet, säger Lina Håkansdotter, chef för infrastruktur i Svenskt Näringsliv.

Men regeringen menar att man redan tagit höjd för det kommande elbehovet i den väntade elektrifieringsstrategin.

– En kombination av olika kraftslag kommer att behövas. I perioden fram till 2040 kommer det att behövas en del kärnkraft. Vi ska tillsammans ta oss ann utmaningen att öka elproduktionen och stärka svensk konkurrenskraft, säger energiminister Anders Ygeman.

Se klippet i spelaren ovan.