Kvinnlig kamp straffas med tortyr: ”Elektricitet och borrmaskin”

Kvinnor i Irak kämpar fortfarande för grundläggande rättigheter

Kvinnor i Irak kämpar fortfarande med att få lagar som skyddar deras grundläggande rättigheter. De senaste åren har många unga kvinnor brutit mot gamla normer och öppet protesterat på gator och torg. Men priset har varit högt och många har dödats eller misshandlats.

TV4Nyheternas Terese Cristiansson har rest till Irak och mött en kvinna som ett gäng försökte tysta genom att kidnappa henne.

Se mer i inslaget ovan