Studie undersöker psykisk ohälsa bland samer – ”Stress att leva upp till stereotyper”

Undersökning med 10 000 samer • ”Finns en tystnadskultur”

Diskriminering och identitetsproblem kan göra att samer mår sämre än icke-samer. Nu ska den hittills största undersökningen göras av samers hälsa i Sverige.

Ina Omma är samisk slöjdare och har erfarenhet av psykisk ohälsa. Hon tror att fördomar och förväntningar som bygger på okunskap hos icke-samer kan skapa ohälsa bland samer.

– Det blir ytterligare stress att tvingas leva upp till en stereotyp som majoritetssamhället har skapat för att överhuvudtaget få finnas, säger hon.

Även om tidigare studier visat att renskötande unga män löper större risk att begå självmord så finns det också positiva faktorer som kan öka deras hälsa.

– Språket och kulturen är stark och man är grundad i sig själv på många olika sätt. Så det finns många skyddsfaktorer, säger forskaren Petter Stoor från Umeå universitet.

Ina Omma berättar om psykisk ohälsa bland samer i spelaren ovan.