För lite sömn i medelåldern ökar risken för demens

8.000 människors sömnvanor har kartlagts under 25 år

En ny omfattande brittisk studie bekräftar farorna med upprepad sömnbrist. Den som ofta bara får sex timmar sömn eller mindre på en natt i 50- och 60-årsåldern löper ökad risk att senare i livet drabbas av demens.

Studien är publicerad i Nature Communications. Forskarna har kartlagt nästan 8 000 människors sömnvanor under långt tid – hela 25 år. Både genom enkäter och mätningar med sömnsensorer.

– Den här studien är den första som under en väldigt lång observationsperiod har tittat på om sömnlängden kopplas till din risk att få en demensdiagnos, säger Christian Benedict, föreläsare och sömnforskare Uppsala universitet.

I spelaren: Sömnforskaren berättar mer om riskerna med sömnbrist.