Susannas jourbuss hjälper kvinnor i akut nöd: ”Det kan rädda liv”

Isländska modellen ska snabba på myndigheters agerande

Susanna Udvardi från kvinnojouren Frizonen i Malmö har de senaste tre åren uppsökt våldsutsatta kvinnor och barn med sin jourbuss. Dit kan kvinnor ringa när de är i akut behov av hjälp.

– Att kunna vara där och ge snabb hjälp, det kan rädda liv, säger hon.

Efter den senaste tidens uppmärksamhet kring våldet mot kvinnor presenteras nu en rad olika insatser mot problemet runt om i landet.

I Göteborg permanentas nu ett försöksprojekt efter isländsk modell, som snabbar på myndigheternas agerande vid våld i nära relationer – något som välkomnas av Sveriges första rullande kvinnojour.

Se mer om den isländska modellen i spelaren ovan.