Ministern: ”Jag har inte medvetet ljugit för riksdagen”

Men oppositionen inte nöjd med svaren

Utbildningsminister Anna Ekström (S) fick svara på frågor inför utbildningsutskottet om regeringens agerande kring de svenska Pisaresultaten och om den höga andelen exkluderade elever.

Men oppositionen var inte nöjd med ministerns förklaringar och kräver ytterligare granskning av regeringens agerande. Anklagelserna mot henne om skönmålning kvarstår.

Hör utbildningsministern svara på kritiken – i spelaren ovan.