Extern länk
Början på sidans innehåll

Nyheterna

Kritiken: ”Väldigt eftersatt underhåll i det svenska järnvägssystemet”

Efter tågurspårningen • Kräver att regeringen skjuter till mer pengar

Uppdaterad: Publicerad:

Tågurspårningen söder om Hudiksvall visar ännu en gång att underhållet av järnvägen är undermåligt. Det menar branschorganisationen Tågföretagen som anser att järnvägen måste rustas upp och klimatsäkrats, och som nu kräver att regeringen skjuter till mer pengar.
– Vi har ett eftersatt underhåll i det svenska järnvägssystemet – väldigt eftersatt, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen.

Tågurspårningen söder om Hudiksvall i måndags, då regnovädret fick banvallen att rasa, gör återigen frågan om järnvägens tillstånd aktuell. För både person- och godstrafik krävs en säker järnväg och då behövs ett bättre underhåll, enligt Tågföretagen.

– Det är återkommande problem i järnvägssystemet, säger Gustaf Engstrand som menar att det finns en stor underhållsskuld.

Behöver öka paketet kraftigt

I infrastrukturplanen för 2022 till 2033 finns 165 miljarder kronor avsatta för järnvägsunderhåll. I den förra planen gick 125 miljarder kronor till underhåll av detsamma, men trots att pengar redan skjutits till anser Tågföretagen att det inte räcker.

Och underhållsskulden, som ligger på 60 miljarder kronor för järnvägar och vägar där skulden för järnvägen ligger på 46 miljarder kronor, kommer bara att växa samtidigt som järnvägen blir sämre om inte mer pengar skjuts till.

– Fram till 2033 kommer det här öka till 100 miljarder enligt Svenskt Näringslivs beräkningar, så det är akut att betala av den skulden, säger Gustaf Engstrand.

Hur mycket pengar behövs?

– Våra beräkningar är att man behöver öka det här paketet för järnväg och vägsystem väldigt kraftigt, minst 50 procent. Om det är 800 miljarder i dag skulle man behöva lägga en bra bit över 1 000 miljarder.

Infrastrukturministern: Återkommer om summa

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) delar bilden av att järnvägsunderhållet i Sverige är eftersatt och att det finns en stor underhållsskuld.

– Underhållet är eftersatt och det är därför som regeringen exempelvis har avbrutit planeringen av nya stambanan för höghastighetståg som hade kostat oerhört stora summor, pengar som i stället kan gå till att underhålla den infrastruktur vid har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt, säger han.

Hur mycket pengar kommer regeringen att kunna tillföra?

– Exakt hur stor summa som kommer att avsättas för underhåll kommer vi att återkomma till, men det är prioriterat för regeringen att förstärka underhållet – det råder det inga tvivel om.

Regeringen har nyligen gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför nästa transportinfrastrukturplan, vilken det kommer att fattas beslut om i början av nästa år.

Relaterat
Tågstoppet efter urspårning förlängs

Tågstoppet efter urspårning förlängs

Benitha var ombord på tåget som spårade ur: ”Vi hade änglavakt”

Benitha var ombord på tåget som spårade ur: ”Vi hade änglavakt”