Finland slår vakt om gränsen mot Sverige

”Nästan alla smittofall har kommit från Sverige”

Finland slår vakt om sina gränser.

Med anledning av smittspridningen kommer alla som reser till Finland att coronatestas samt uppmanas att sätta sig i karantän.

Och det är framförallt smittspridningen från Sverige som oroar.

– Den senaste tiden har nästan alla smittofall kommit från Sverige, säger Jukka Ronkainen, tf chefsöverläkare Torneå stad.

Se mer i klippet ovan.