Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Kokainkriget - ett samarbete med prisbelönta journalistnätverket OCCRP och belgiska De Tijd

Antwerpens hamn anses vara den viktigaste hamnen för kokainnförsel i Europa. Hit kommer varje år tonvis med kokain gömt ombord på containerfartyg. Värdet på det insmugglade kokainet beräknas ha ett gatuvärde på tiotals miljarder kronor.


Antwerpens hamn anses vara den viktigaste hamnen för kokainnförsel i Europa. Hit kommer varje år tonvis med kokain gömt ombord på containerfartyg. Värdet på det insmugglade kokainet beräknas ha ett gatuvärde på tiotals miljarder kronor.

Sedan Sverige gick med i EU är Antwerpens hamns även vår yttre gräns. Det som sker här påverkar alltså även den svenska drogmarknaden och det våld som följer i dess spår.

Kokainhandel är ett gränsöverskridande samhällsproblem. Kalla faktas använde sig därför av ett samarbete mellan flera redaktioner i flera av de berörda länderna.

Granskningen består av två delar;

Del 1 handlar om vad kokainet betyder för våldsutvecklingen i Sverige, och Antwerpen där sambandet mellan kokainhandeln och våldet blivit mer synligt genom den stora hamnen. 


Del 2 är den internationella delen och där granskar vi hur smugglingen går till och hur kontrollen i Antwerpens hamn brister.  För första gången lyckades De Tijd få fram uppgifter om alla drogbeslag som gjorts i Antwerpens hamn. Nästan hälften av det beslagtagna
kokainet anlände till samma terminal i Antwerpen (MPET).  

Vi följde rutterna som fartygen tog med kokain i lasten innan de anlände till hamnen. För
detta använde vi databasen "Marine Traffic": den håller reda på positionerna för fartyg och yachter över hela världen.


I vårt samarbete tog vi hjälp av journalistnätverket 'Organised Crime and Corruption Reporting Project' (OCCRP) och Pascal Decroos Fund, och gick igenom olika typer av data, såsom hamnar som fartygen, berörda rederier och alla typer av detaljer om dessa fartyg,
 hemmahamn, vilken flagg de seglar under etc. 


Du hittar alla artiklar som De Tijd har publicerat och kommer att publicera om
denna undersökning på www.tijd.be/cokelijnen 

Information finns också hos OCCRP www.occrp.org

Information om Pascal Decroos Stiftelsen för undersökande journalistik www.fondspascaldecroos.org

Se english version at Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=VQsg25TRwsc

Tipsa oss på Kalla fakta

Har du kännedom om problem och missförhållande? Som rör din arbetsplats, kommunen där du bor eller en myndighet?

Hör gärna av dig till oss om du vet saker som bör komma till allmänhetens kännedom.

Så gjordes postcovid-enkäten

Kalla fakta-redaktionen har intervjuat vårdpersonal som drabbats av långvariga effekter av covid-19 efter att de smittats på arbetet. För att undersöka hur vanligt detta är har vi vänt oss till medlemmar på Vård- och Läkarförbundets lokala klubbar på de tio största sjukhusen i Sverige.