Fler kvinnor kan få hjälp mot missfall

Ny forskning vid Danderyds sjukhus visar att sköldkörtelhormon spelar en viktigare roll för fertilitet, graviditet och embryots utveckling än vad man tidigare trott.

Forskningen visar varför för låga nivåer av sköldkörtelhormon hos modern kan orsaka ofrivillig barnlöshet och missfall.

TV4Nyheterna är först med att presentera den nya forskningen, som innebär fler bevis för varför sköldkörtelhormon är viktigt och visar på sköldkörtelhormonets betydelse för äggledaren och för embryots utveckling.