Undersökning med 10 000 samer om deras hälsa

Unga samer mår sämre än andra • "Har som urfolk rätt att veta”

Det forskarna vet sen tidigare är att unga samer mår sämre än icke-samer och att renskötande unga män löper högre risk att begå självmord.

Nu ska man ta ett helhetsgrepp med Sametinget som uppdragsgivare där 10 000 samer deltar.

– Samer har som urfolk rätt att veta hur man mår. I vissa områden kan det vara så att samer mår sämre. Därför måste man kartlägga det för att kunna veta vad man ska göra åt det, säger Petter Stoor som är forskare på Umeå universitet.

Enkätundersökningen tar upp frågor om psykisk och fysisk ohälsa, upplevelser av trygghet eller diskriminering och hur samer bemöts i sjukvården.

Ina Omma är samisk slöjdare och engagerad i frågor om normer och strukturer inom det samiska samhället. Hon tycker att studien behövs.

– Jag tror på vetenskap och att forskning som tar hänsyn till mångfalden som vi har idag.

Se klippet i spelaren ovan.