•  Nära 9 av 10 svenskar (88,8 procent) har sett minst en Beck-film, sedan 1999.

•  Totalt har Beck visats 109 gånger sedan 1999.

•  I snitt har varje Beck-film haft 1,1 miljoner tittare.

•  Totalt har TV4 sänt 11 450 minuter Beck-film, vilket motsvarar 191 timmar eller 8 dygn.

•  Vissa av filmerna har repriserat hela 6 gånger.

•  Högst titt hade Beck-filmen "Beck - Pojken i glaskulan" från 2003, med 2,28 miljoner tittare.

•  "Beck - Pojken i glaskulan" är den film på TV4 som haft högst titt totalt sett (alltså i jämförelse med alla filmer som gått på TV4 sedan 1999).

•  Serien med Beck-filmer har sålt cirka 4 miljoner dvd:er, över 110 miljoner tittare har genom åren sett filmerna på TV4, och 1,2 miljoner besökare totalt har sett dem på bio.