Under sitt besök hos Måns Herngren passade Carina Berg bland annat på att förhöra sig om hur Måns karriär började. Måns berättar om hur han började som barnskådespelare som 10-åring och raskt gick vidare till radioteater för att sedan ta sabbatsår i gymnasiet för att göra TV tillsammans med sin nya bekantskap Hannes Holm.

Måns och Hannes första större produktion var komediserien Smash, som också innebar att Måns fick lära sig hur det känns att bli utsatt för kritikerkårens ogillande.

- Vi blev så jävla sågade i tidningarna, recensenterna hatade Smash vecka efter vecka.

Tittarundersökningarna visade att serien var en publiksuccé, och SVT var intresserade av en fortsättning men Måns och Hannes hade hunnit tappa lusten efter den negativa kritiken.

- Det som var bra var att man blev ganska immun för resten av livet vad gällert recensioner, avslutar Måns Herngren.

Se klippet ovan.