TV4 pilotsänder teckenspråkstolkad tv. Lämna gärna dina kommentarer på TV4-tolkens Facebooksida!