Schema: 

10.00 Samtal

12.00 Brev om makttävling 

14.00 Makttävling 

19.00 Fest