Steg 1 - Grävning

Inför murning är grundarbetet väldigt viktigt för att muren skall stå stabilt och inte röra sig. Finns ingen tidigare grund att bygga på behöver man först och främst gräva ett dike där muren skall stå.

För att muren skall stå stadigt behövs all matjord grävas bort och i botten av diket bör man lägga en grusbädd. Beroende på marken kan man behöva gräva ner till tjälfritt djup samt eventuellt dränera.

Steg 2 - Grundläggning

Redan nu bör man veta hur hög muren skall bli, för beroende på höjden skiljer sig de olika grunderna.

Till en mur som består av fem skift eller mindre ovan mark behöver man inte en grundsula utan kan börja med första skiftet direkt på grusbädden. Dock skall minst två skift vara under mark.

Till murar högre än detta bör man gjuta en grundsula. Denna gjuts i betong under mark och ger en starkare konstruktion.

Steg 3 - Murning

När det blir dags att mura kan en stolpe i var ända med en snöre
emellan vara till stor hjälp. Med hälp av detta har man koll på att skiftet blir vågrät.

Blanda murbruk och använd en murslev för att disponera ut bruket mellan blocken. Börja med första skiftet block, väg in så de hamnar vågrätt och börja på nästa. Tjockleken på en normal fog bör ligga runt 10 mm.

Efter första skiftet är det dags att armera med bistål. Efter första skiftet räcker det att armera var tredje skift.

Fortsätt mura tills önskad höjd är uppnådd. För att undvika att muren sätter sig fel bör man inte mura allt för många skift på samma gång. Tre till fyra skift per dag brukar vara lagom.

Som avslutning på muren bör man täcka toppen med takpannor eller liknande för att skydda muren för väta.

Steg 4 - Putsning & målning

En putsad yta på muren skyddar bara inte mot väder och vind utan ger den även en snyggare utsida. För att putset skall hålla fäster man lättast ett putsnät innan man lägger på putslagren.

Använd sedan cementbruk för att putsa fasaden. Bäst är att lägga på bruket i två omgångar om cirka 6mm tjocklek. Första lagret bör härda minst ett dygn för att undvika sprickor.

När muren är putsad och klar återstår målningen som man enkelt gör med en cemenfärg.

Lycka till!