1. Kontrollera hur väl tapeten sitter fast. Sitter den väl är det inget problem att måla direkt på. Om de sitter riktigt dåligt bör den rivas bort helt och sedan bredspacklas. Detta är dock inget som rekommenderas för nybörjare.

2. Om tapeten lossnat bara delvis rivs bitarna bort. Hålen måste sedan spacklas över. Likaså måste skarvar i tapeten spacklas över för att fås jämna. Alternativt kan de slipas ned direkt utan spackel.

3. Målningen börjar med att man målar runt dörrar och i hörnet mellan väggarna där man inte kommer åt med roller. Likaså längs med taket målas med pensel.

4. När spacklet slipats bort ordentligt och väggen är riktigt jämn är det dags att måla. Väggarna rollas och tänk på att använda mycket färg. Gå sedan tillbaka och släta ut för att inte få streck i färgen.