1. Innan du börjar lägga golvet ska underlaget självklart vara dammsuget och rengjort. Det ska vara slätt och inte ha några åsar. Därefter kan du lägga ut underlagspapp eller annat underlagsmaterial. Om klickgolvet eller parketten ska läggas direkt på betongplatta bör du lägga plast emellan.

2. Sträva efter att lägga golvet i rummets längdriktning och i riktning med ljusinsläppet. Detta går inte alltid att kombinera, då får man helt enkelt använda tycke å smak.

3. Om möjlighet finns, börja med att lägga golvet längs den vägg som är längst, rakast och med minst öppningar. Det är viktigt att sätta kilar för mellanrum mellan vägg och parkett/laminat, så att golvet ligger stabilt längs hela väggen.

4. Starta med en hel bit som är rensågad i ändan mot väggen. Fortsätt att lägga rummet längd utmed hela väggen. Såga till den sista biten så att den passar. Obs! Se tillverkarens rekommendationer om avstånd till vägg runt hela golvet.

Den bit som blir över, startar du i andra ändan när du fortsätter på nästa rad. Skarven ska dock inte vara för nära föregående skarv. Se också till att du kilar i nya bitar tätt till föregående rad, ofta medföljer en liten gummihammare för att banka dem på plats. Se tillverkarens rekommendation för just ditt golv.

5. Nu kan du i stort sätt fortsätta läggningen, rad för rad tills dess hela golvet är lagt.

6. Ta hänsyn till rör, dörrar, lister mm och såga speciella bitar för att passa mot dessa.

Dörrar: Tänk på att titta på dörrens höjd över golvet, måste dörren kapas? Detta kollar du enklast genom att lägga en golvbit framför dörren. Obs! Att stänga dörren vid läggning kan få väldigt tråkiga konsekvenser då den inte går att öppna.

Lister: Foder runt dörr och öppningar kapas lättast med en fogsvans. Lägg en spillbit av golvet samt underlagspappen framför fodret, placera sedan fogsvansen ovanpå och såga.

Rör: Mät ut hålen för rören, borra hålen/hålet (tänk på avståndet runt om) och såga in mot hålen så att du får ett triangelformad pass. Nu kan biten läggas på plats och du kan limma dit din triangelformade pass.