Under våren är det bäst att göra stenläggning och tänk på att underarbete är viktigast. Lägg inte stenar på en mjuk yta, packa ordentligt mellan varven annars förstörs stenläggningen när vintern kommer.

Grundtillbehör som behövs är:

- Grovt grundmaterial, som till exempel makadam som underlägg - Markduk/fiberduk som förhindrar att ogräset växer
- Stenmjöl
- Plattor eller sten som man ska lägga

Börja med att gräva i marken cirka 10-15 centimeter.

Lägg ner fiberduken och häll på makadam. Lägg stenplattor på och stenmjölen och packa mellan varje varv.

Det tar tid att lägga sten. Skissa, titta och mät innan du sätter igång. Ha inte bråttom, det är mer pyssligt med stenläggning än vad man kan föreställa sig.