- Om man står i begrepp att köpa bostad kan det vara skäl att låta besikta elinstallationen lika väl som man besiktar andra delar av byggnaden. Fastighetsbesiktning innefattar oftast inte elinstallationerna. Om man är osäker på statusen av sin elinstallation kan man låta en kompetent fackman besikta elinstallationen och låta åtgärda upptäckta brister. Se till att alla uttag är petskyddade. Det är en en klar fördel om alla uttag även är jordade och skyddade av jordfelsbrytare med 30mA märkutlösningsström, vilket är ett krav om installationen är utförd senare än 1994, berättar Bosse Johansson från Elsäkerhetsverket.