Psykometri är namnet på en teknik som många medier eller medialt tränade personer använder sig av för att få information om föremåls historia. En teori menar att de energier våra känslor av glädje eller sorg för med sig är så starka att de lämnar avtryck i föremål omkring oss. Dessa avtryck blir som ett slags föremålens minne av dess tidigare ägare eller viktiga händelser som skett omkring det. Dessa minnen kan sen den medialt tränade känna av.

Eftersom det är föremålens minne man läser av, är psykometri en teknik som vem som helst kan lära sig använda. Viktigast är att man utvecklar sin självkännedom, så att man kan skilja mellan de bilder och känslor som kommer från föremålet och de som kommer från ens egen sinnesstämning. Nästa steg är att utveckla sin inlevelseförmåga och träna på att nå ett tillstånd där man är så öppen att ens egna energier kan vibrera i samklang med energierna i föremålet.