Dr Mikael och Tilde de Paula fortsätter att ta tag i utbredda hälsoproblem och sjukdomar, i Dr Mikael och Tilde. Ett utbrett problem är sömnproblem, men få vet riskerna. 

- Tar man det från topp till två så är hjärnan till exempel påverkad. Där har man koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. I blodet har man en påverkan på immunförsvaret, man får lättare infektioner. Kontrollen mellan hjärna och muskler försämras. Dessutom ger det ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar, fetma, diabetes. Det är grundfunktioner, och alla påverkas om man får för lite sömn, säger Dr Mikael. 

Men det finns hjälp - och enkla råd som kan rädda sömnen. 

- Det första är att vara trött och inte gå och lägga sig vid fel tillfälle. Somnar man inte efter 30 minuter går man upp igen. Man bör också ha ett svalt sovrum, mellan 16 och 18 grader. Öronproppar är ett bra hjälpmedel, det bör vara tyst. Att sova i mörker gör också det stor skillnad, allt detta är grundläggande. Det gäller också att skapa rutiner. Man kan ha en ritual kring vad man gör innan man lägger sig, även om det blir olika tider, säger Dr Mikael.  

En annan vanlig bov, är mobiltelefonen. En tittare hör bland annat av sig om att hans flickvän ständigt har med sig sin mobiltelefon in i sovrummet, trots sömnproblem. 

- Mobiltelefonen kan påverka sömnen. Att ständigt vara tillgänglig och inte stressa ner är vanligt. Det ska vara skärmfritt i sovrummet av flera skäl. Ljuset från skärmen påverkar hormoner till exempel. Man skjuter upp sömnen och stör den, det är en tydlig källa till sömnproblem, slår Dr Mikael fast.  

Se fler avsnitt av Dr Mikael och Tilde här.