- Det här är en stor satsning på svensk journalistik. Våra nyhets- och samhällsprogram går mycket starkt, och vi tror att det finns en publik att fånga både linjärt och digitalt även tiden mellan klockan 17.00 och 19.00. Att öka vår nyhetsnärvaro med ytterligare två timmar per dygn och på så sätt ge vår publik en ännu större möjlighet att hålla sig informerad känns relevant ur alla perspektiv, säger Fredrik Arefalk, kanalchef för TV4.

Nyhetsmorgon har de senaste åren växt sig oerhört starkt, och når nu andelar på 45 – 60 % av den totala tv-publiken. Både 19- och 22-nyheterna axlar en viktig roll för att locka en stabil publik på kvällen. Efter fem riktar sig till en bred publik, på alla plattformar. Det ska vara enkelt att byta mellan mobil skärm och tv, och även kanske bara lyssna emellanåt. Vid den här tiden är många i rörelse och växlar mellan tunnelbana, bil, dagishämtningar och matlagning.

- På det här sättet bygger vi ännu mer ihop nyhetsdygnet på TV4. Efter fem kommer att ha samma prestigelösa och nyfikna inställning till omvärlden som Nyhetsmorgon, men om vårt morgonprogram startar dagen, är vi efter fem redo att summera och blicka mot kvällen. Ambitionen är att göra tittare och TV4 Play-användare uppdaterade och lite bättre rustade med kunskap, och på gott humör, säger Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle på TV4.