Sponsorer

Måndag - fredag kl 10-12

Artiklar från oktober 2009

Biobank för navelsträngsblod

Läs hela

Vad är stamceller?

Stamcellsodling i Nebraska

Stamceller kan rädda liv och ger människan helt nya förutsättningar. Ändå är användningen av dem inte oproblematisk. Lou Brundin förklarar vad stamceller är, hur de används och vad den etiska debatten handlar om.

Läs hela

Risker med stamceller

Läs hela

Vad handlar debatten om?

Utomlands är stamcellsforskning en mycket diskuterad fråga. Det är i huvudsak etiska dilemman som orsakar debatten.

Läs hela

Kloning av människa

Läs hela

Terapeutisk kloning

Läs hela

IPS-celler (inducerade pluripotenta stamceller)

Läs hela

Embryonala stamceller

Läs hela

Stamceller från aborterade foster

Läs hela

Vuxna stamceller

Läs hela
Visa fler