Det börjar med att man ansöker hos Socialstyrelsens Rättsliga Råd. De kräver i sin tur ett läkarutlåtande från en psykiater som utrett och diagnostiserat personen som transsexuell. Detta tar vanligen minst två år.

Under utredningstiden skall patienten ha genomgått ett så kallat Real Life Test, som innebär att han eller hon levt fullt ut i den andra könsrollen. Det är först efter det som en person kan få tillstånd tillstånd till könskorrigerande operationer. Skulle personen inte vara steriliserad ges ett interimistiskt beslut till operativa ingrepp i könsorganen. När patienten efter operation är steril ges det slutgiltiga tillståndet till nytt juridiskt kön.

När Rättsliga Rådet gett tillstånd skickas remiss till en plastikkirurgisk klinik specialiserad på området och patienten erbjuds könskorrigerande kirurgiska ingrepp.

Kostnaderna för en könsbytes-operation är för en man till kvinna cirka 400.000 kronor och för en kvinna till man omkring 800.000 kr.
Lagen kräver att den som på grund av transsexualism ansöker om könsbyte ska vara:

Ogift
Svensk medborgare
Minst arton år
Steril

Lagen är just nu under statlig utredning. Enligt förslaget vill man ta bort kravet på att vara ogift, inte längre kräva svenskt medborgarskap samt att kravet på sterilitet försvinner.

Så sent som förra sommaren fastslog Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter att vilka som helst krav att undergå medicinska eller kirurgiska ingrepp för att erhålla ett juridiskt könsbyte strider mot Europakonventionen och föreslog alla rådets medlemsländer att upphöra med sterilisering eller annan påtvingad behandling.