Sveriges regering gav 2005 Sahlgrenska universitetssjukhuset uppdraget att skapa en nationell biobank för navelsträngsblod. Att ge sitt barns navelsträngsblod efter förlossningen är frivilligt och bygger på att båda föräldrar/vårdnadshavare samtycker. Används dock inte i någon stor utsträckning idag.