Svensk damtidnings hovreporter Anna Sköld träffade kronprinsessan Victoria i en intervju veckan innan förlossningen. Tillsammans med historikern Dick Harrisson, hovexperterna Elisabeth Tarras Wahlberg och Claes-Johan Larsson diskuterar hon födseln och framtiden.

Modern kunglig förlossning


Victorias flicka föddes på ett, historiskt set, modernt vis.
- Det är en mycket modern födsel - framförallt ägde den inte rum på slottet, säger Dick Harrysson.

Det gjorde inte heller Victorias födelse, men så gott som alla andra kungliga förlossningar har skett på något slott.
- Poängen har varit att skapa en distans till övriga världen och en kunglig glans. Dessutom föddes de flesta barn i hemmet förr.


Så gick kungliga förlossningar till förr

Det räcker med att gå tilbaka 100 år i tiden för att se stora skillnader.
- Kungliga födslarna var omgärdade av statsvetenskapliga säkerhetsmekaniskmer - det satt alltså någon utländsk ambassadör, en statsminister och andra dignitärer i ett rum intill, så att de snabbt efteråt skulle kunna verifiera inför offentligheten att det verkligen har fötts en prins eller prinsessa.

De inspekterade exempelvis rummet så att det inte fanns några ut- eller ingångar som var öppna. Man var tvungen att vara helt säker.
- Allt för att minimera risken för misstänkliggörande. Då var en prins eller prinsessas födsel en riksangelägenhet med nära koppling till maktpolitik.


Inte längre samma kontroll

Det finns fortfarande en ceremoni kvar när det gäller vittnen. Men nu för tiden går ett antal vittnen - statsminister, riksmarskalk, talman, hovmästarinnan - upp och till slottet och få detta bekräftat.

Får kronprinsessan Victoria och prins Daniel välja vilket namn som helst till den lilla eller bör de välja ett typiskt traditionsenligt drottningnamn?

Hör mer om hur man tidigare hanterat kungliga födslar och hur panelen resonerar kring evetuellt namn på den lilla prinsessan i kippet ovan.