Används bara i forskning idag, inte för klinisk behandling. I Sverige är det tillåtet att forska på embryonala stamceller. Bakom beslutet i riksdagen fanns en stor politisk enighet. Vid en provrörsbefruktning (ger 2-16 ägg) kan forskarna med parets tillstånd få använda överblivna embryon för att utvinna stamceller. I Sverige måste embryot förstöras när det är 14 dagar gammalt men stamcellerna kan leva vidare i cellkulturer under lång tid.

+ Dessa stamceller kan inte ge en helt ny individ men kan bilda alla olika slags celler som finns i en vuxen människa. Ett embryo ger stora mängder stamceller.

- Kritiken gäller även här att man laborerar med mänskligt liv. Ett embryo är ju början på mänskligt liv menar kritikerna. Det finns också risk för avstötning när stamceller från en individ används som reservdel till en annan, samt risk för cancer.