Romerna härstammar från Indien, varifrån de utvandrade på 900- eller 1000-talet. Man vet ganska lite om romernas historia och skälen till utvandringen är osäkra. Social oro och svält kan ha varit några av orsakerna.

Av världens cirka 20 miljoner romer bor ungefär 15 miljoner i Europa, främst östeuropa.

Romer har funnits i Sverige i 500 år. Idag har romerna status som nationell minoritet i Sverige med särskilda rättigheter gällande språk och kultur ( i likhet med samer,sverigefinnar, tornedalingar och judar.)

De första romerna kom till Sverige i början av 1500-talet. Romerna beräknar själva att det finns över 50 000 personer med romskt ursprung i Sverige. Ungefär hälften tillhör den grupp som kallas resandefolket. En annan siffra som nämns är 50 000 - 100 000.

Rom - betyder människa på romani chib.

Många resande talar ett språk som kallas svensk romani, även kallat scandoromani som är en varietet av romani chib.
Språket har varit hemligt för icke-resande, och många resande har glömt sitt språk.

I Sverige finns fem större romska grupper. Romer från olika länder har sökt sig hit och i dag talas det 12-14 olika romska varieteter av romani chib i Sverige.
-Den svenska-romska gruppen.
-Den svensk-finska kali-gruppen (kali betyder svart).
-Nyanlända romer som kommer från balkan och östeuropa fr 90 talet och framåt.
-Utomnordiska romer som kommit på 60-70 talen.
-Resandefolket - en grupp av romer som kom till Sv under 1500 talet. Man brukar säga att det är den här gruppen som kom först till Sverige, och att det är den grupp som blivit mest assimilerade i Sverige.

Det finns totalt ett 60-tal erkända dialekter av romani chib som talas i olika delar av världen

Romani chib har inte varit ett skriftspråk och sedan 30 år tillbaka har romska organisationer i Europa hållit språkkonferenser för att försöka standardisera språket. Men det har varit svårt att enas eftersom ingen vill ge avkall på sin varietet eller dialekt.