När läget är akut, måste socialtjänsten hitta ett boende omedelbart. Då finns ofta inte tid att djupare ta reda på vad du tycker passar dig allra bäst. Det viktigaste då är att du får skydd och någonstans att bo. Sedan kan du tillsammans med din socialsekreterare komma överens om att du behöver ett annnat sorts skyddat boende. Om plats finns kan du flytta dit snabbt, annars ställs du på väntelista tills en plats blir ledig. Socialtjänsten betalar för platsen på det skyddade boendet så länge du bor där. Länsstyrelserna medfinansierar ett flertal av dessa platser över hela landet. På alla skyddade boenden för hedersvåldsutsatta tjejer som medfinansieras av länsstyrelserna finns personal både på dagtid och på natten.

Prata med länsstyrelsen

Om Du inte får rätt hjälp trots att du förklarar det för din socialsekreterare, kan du prata med dem som arbetar med sociala frågor på länsstyrelsen i det länet där du bor (ring till växel sök på www.lanstyrelsen.se). Där kan du få råd och information. Om det behövs kan länsstyrelsen också höra med din socialtjänst varför du inte får rätt hjälp. Det kan ta lite tid att få svar men ibland får man svar på en gång. Ofta löser sig det hela och det blir bra eller bättre för dig. Om det inte löser sig och länstyrelsen tycker att din socialtjänst inte har gjort sitt arbete på ett bra sätt kan länsstyrelsen vidta åtgärder . Vilka åtgärder det blir beror på hur det ser ut i varje enskilt fall.