Det senaste inom stamcellsforskning, och det som kan ersätta embryonala stamceller. IPS-celler är vuxenstamceller som tas t. ex. från huden och som man sedan programmerar om så att de går tillbaka i utvecklingen och får samma egenskaper som embryonala stamceller. Fördelen med dessa är att de cellerna kommer från patienten själv och då finns inte samma risk för avstötning eller cancer.