Stamcellsforskningen tangerar här ett tabu. I höst börjar gynekologen Severino Antinori sina försök att klona en människa för att hjälpa sterila män att föra sina gener vidare till en ny generation. Barnet som föds blir en kopia av sin far. Storbritannien har förbjudit kloning i lag, samma förbudär på gång i USA.

+ Ett barnlöst par slipper vara beroende av en okänd donator.

- Motståndet mot kloning handlar om såväl respekt för individens helighet som vetenskapsetik. Minst 95 procent av alla djurförsök misslyckas - många foster aborteras sent eller dör nyfödda.