Har du tips eller förslag på gäster och ämnen? Skriv till oss! Adressen är eftertio@tv4.se