Men det skänker Liz Nordell, Melissas mamma, inte en tanke. Hon vill inte hata gärningsmannen, då skulle hon ge honom alldeles för stor betydelse. Hon kände däremot snabbt ett stort behov av att "göra något" och startade därför Melissafonden.

I dag har hon gett skyddat boende till 150 kvinnor.

HJÄLPINSTANSER:

Om du behöver akut hjälp: Ring alltid larmnumret 112.

ATSUB, Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

ATSUB informerar om sexualbrott mot barn och vad det innebär.

Vad fungerar bra i samhället och vad kan göras bättre för att trygga och skydda våra barn?

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som upplevt hot och våld. Gratis samtal som inte syns på telefonräkningen. Socionomer eller sjuksköterskor med erfarenhet av att möta människor i kris svarar. På Kvinnofridslinjens sajt finns information på 24 olika språk. Oavsett vilket språk du pratar kan du ringa Kvinnofridslinjen och be att få ett tolksamtal. Hit kan även anhöriga eller vänner ringa och fråga om råd. Telefon: 020-505050.
Öppet dygnet runt årets alla dagar.

BRIS, Barnens hjälptelefon
Här kan du som barn prata om vad som helst. Alla vuxna som svarar har tystnadsplikt. Gratis samtal som inte syns på telefonräkningen. Telefon: 116 111 Öppet måndag-fredag 15-21 och lördag-söndag 15-18.

Jourhavande kompis

Röda Korsets ungdomsförbunds telefon för alla under 25 år. Unga ger tips och råd. Telefon: 020-222444. Öppet måndag-fredag 18-22, lördag-söndag 14-18.

Bryggan

Ideell förening som ger stöd till barn som har en förälder som sitter i fängelse eller häktad. Telefon: 08-4002 61 21.

SKR, Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund

Hitta en jour nära dig. 180 kvinno- och tjejjourer runt om i Sverige.

ROKS, Riksförbundet för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Somaya

Telefon: 020-818283.

Brottsofferjourens stödtelefon 

Stöd, råd och hjälp till brottsoffer, anhöriga till brottsoffer och vittnen i rättegångar . Den nationella jouren förmedlar kontakt med lokala brottsofferjourer. Telefon: 0200-212019. Stöd på 21 olika språk: 08-644 00 42 eller kontakt@boj.se <mailto:kontakt@boj.se>.

Nationella hjälplinjen

Anonym psykologhjälp om du mår dåligt och behöver någon att prata med. Telefon: 020-220060

Kommunala familjecentraler Många kommuner och landsting har öppnat familjecentraler som ska ge stöd till barnfamiljer och ungdomar. Oftast inom mödra- och barnavården.

Vårdcentralen I mindre akuta ärenden på dagtid kan du kontakta din husläkare vid närmaste vårdcentral. Efter kontorstid finns det på många håll i landet mobila team och öppenvårdsmottagningar som tar emot akut.

Socialtjänsten där du bor Socialtjänsten är skyldig att erbjuda hjälp till våldsutsatta kvinnor.

Polisen

De flesta polismyndygheter har särskilt utbildad personal som jobbar med brott i nära relationer. För att få hjälp och stöd eller för att göra en anmälan, ring 11414. I akuta ärenden ring alltid 112.