En av världens mest framstående företagsledare, Percy Barnevik, ansågs vara girig när han fick över 800 miljoner i pensionsförsäkring från ABB för tio år sedan, som han senare betalade tillbaka.

Nu är han aktuell med sin självbiografi Jag vill förändra världen.
- Mitt liv består i - har du ett problem, då rättar du till det och går vidare, säger han i Efter tio.

- Jag är inte den som sitter och gråter och beklagar mig eller ångrar mig och går tillbaka till gamla beslut. Gör man fel, vilket händer ganska ofta, rättar man till det och går vidare.

I dag viger han sitt liv åt att hjälpa kvinnor i Indien, Sydafrika och Afghanistan, genom välgörenhetsorganisationen Hand in Hand som han investerat stora belopp i.
- När de fattiga kvinnorna som vi arbetar med får lära sig läsa och skriva, träna sig i olika yrken, låna lite pengar, lära sig att spara då startar de företag och anställer, vilket innebär ett lyft i levnadsstandarden. Dessutom får du respekt och stärks socialt och politiskt.

Se honom berätta om livet, karriären, hjälporganisationen och självbiografin i klippet ovan. Dessutom: mötet med Fidel Castro och rådet han gav honom.

Fotnot: I boken kan man läsa om Percys karriär på Johnsons, Sandvik, Asea och ABB, om spelet kring hans pensionsavtal och Wallenbergs roll. Han berättar också om arbetet med hjälporganisationen Hand in Hand, som han själv beskriver som sitt viktigaste någonsin.