Rikard Wolff: "Svartsjuka är oundvikligt i en kärleksrelation":

Bloggaren Paulina "Paow" Danielsssons ex svartsjuka förstörde deras förhållande:

När blir svartsjukan farlig? Psykolog Egil Linges checklista

1) När svartsjukan är kopplad till ilska

2) När svartsjukan är kopplad till våld eller om man blir fysiskt hindrad

3) När svartsjukan ökar eller går över styr i samband med droger

4) När man börjar blir rädd för sin partner

5) När man utsätts för korsförhör

6) När den som är svartsjuk visar en helt annan attityd i sociala situationer


Panelen med relationsrådgivaren Isabelle Wahlf, TV-personligheten Kristian Täljeblad och författaren Bob Hansson
"Öppna relationer kan lindra svartsjukan"


Bob Hansson: Svartsjuka är egentligen inbillning:


Författaren Manne Forssberg och skådespelaren Therese Järvheden om hur svartsjukan höll på att sabba deras respektive förhållanden:


Psykolog Egil Linges råd till svartsjuka:
Fakta

* Vad är skillnaden mellan avundsjuka och svartsjuka? Känslotillstånden ligger nära varandra, men medan avundsjuka handlar om att vilja ha något som någon annan har definierar svartsjuka rädslan för att förlora det du redan har – och då i första hand det som handlar om relationer och sex.

* Svartsjuka är ett område som man inte forskat särskilt mycket på, men ur ett allmänpsykologiskt perspektiv kan man ändå förstå orsakerna: Om relationen till föräldern är oförutsägbar och otrygg grundas en känsla av misstänksamhet och otrygghet hos barnet som man sedan tar med sig in i sina relationer som vuxen. I förlängningen kan ett destruktivt svartsjukemönster uppstå.

* Inom djurvärlden finns partnervaktande. Framför allt hanarna ger sig på rivaler eftersom de vill säkra sin avkomma. Partnervaktandet finns både hos djur som lever polygamt och hos de som lever monogamt.

* Enligt psykologen Sybil Hart visade barn mellan sex och arton månader tecken på svartsjuka när deras mamma gullade med en naturtrogen docka. (Svartsjukeakuten av Elisabeth Gummesson).

* Det är skillnad mellan mäns och kvinnors svartsjuka. Heterosexuella män blir upprörda över tanken på sexuell otrohet (54% av de tillfrågade männen, 35% av de tillfrågade kvinnorna)medan heterosexuella kvinnor blir upprörda över tanken på känslomässig otrohet (46% av männen, 65% av kvinnorna). Detta förklaras med evolutionsbiologi: männen vill vara säkra på att barnen är deras egna, medan kvinnorna vill vara säkra på att mannen stannar hos dem. (Chapman University, 2015).

* En studie på 150 heterosexuella par visade att 40 procent av kvinnorna medvetet lockade fram svartsjuka hos sin partner för att stärka banden i relationen. 
När partnern visade sig svartsjuk beskrev kvinnorna att de fick bekräftelse på att partnerns känslor var djupa och hållbara. 
En nästan lika stor del av kvinnorna väckte svartsjuka hos partnern för att visa honom att de attraherar andra män och kan lämna honom för någon annan om han inte är tillräckligt intresserad. (Southern Oregon University, Aftonbladet).