Om det är akut - ring 112 eller psykiatrisk akutmottagning.

Det går också att få hjälp via vårdguiden på nätet www.1177.se.


Söka vård akut

Det finns också situationer då man behöver söka hjälp akut. En sådan situation är när man får allvarliga och återkommande tankar på att ta sitt liv. Då ska man söka hjälp direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.

Det samma gäller om man är närstående till någon som har allvarliga tankar på att ta sitt liv. När man märker att tillståndet är allvarligt och inte förändras är det viktigt att erbjuda stöd och att försöka motivera personen att söka professionell hjälp.

Man behöver inte vara rädd för att förvärra situationen genom att fråga om självmordstankar eller tala om att man ser att personen mår dåligt.


Anna Karlsson mådde dåligt av antidepressiv medicin:


Överläkaren: Vidlättare depression är effekten av antidepressiva dålig: