Stamceller från aborterade foster är ett mellanting mellan Ospecialiserade embryonala stamceller och mer specialiserade vuxna stamceller. Tillåtet i Sverige, efter godkännande från kvinnan.

+ Det går att utvinna förstadiet till olika slags nervceller från ett foster och de skulle kunna användas för att behandla ryggmärgs-skadade och Parkinson-patienter.

- Metoden förutsätter aborter, vilket gör den moraliskt tveksam för en del människor.